İran Cad. Budak Sokak 11/3 - Kavaklıdere - Ankara

Çene Ameliyatı

Çene Ameliyatı

Çene ve yüzde oluşan şekil bozuklukları, doğuştan olabileceği gibi, kazalara ve hastalıklara bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilmektedir. Çene şekil bozukluklarında ortak özellik, maloklüzyon yani dişlerin kapanmasının bozuk olmasıdır. Normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. Alt çene ile üst çenenin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu hastalarda hem estetik hem de fonksiyonel rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Deformitelerin düzeltilmesinde dişlerin normal pozisyonlarına, birbirleriyle temas eder şekle getirilmelerine yani, yani normal oklüzyonun sağlanmasına yönelik cerrahi girişim yapılır.
Çene kemiklerinin hangi planda ne kadar hareketlendirileceği hesaplanır. Cerrahi işlem ağız içinden genel anestezi altında yapılır. Çene kemiklerinin kesilip hareketi ameliyat anında sağlanıp plaklarla tespiti yapılabileceği gibi, dereceli olarak, takılan vidalarla hareketlenmesi sağlanabilir. Ameliyat sonrası ısırım plakları kullanması gerekebilir. Bu tür hastanın beslenmesi de özellik gösterir.

Ameliyat sonrası kemik kesileri iyileşinceye kadar ortalama 6 hafta süre ile alt ve üst çene birbirine elastik fiksasyon ile temas halinde tutulur.

Bu alandaki en önemli gelişme, distraksiyon osteogenezisi denilen ve ortopedide sıklıkla bacak uzatmada kullanılan kemik uzatma tekniğinin çene cerrahisinde kullanılması. Bu yöntemle çocuklardaki doğumsal çene kısalıkları ve yüzün yetersiz gelişimi düzeltilebildiği gibi, tümör ve kaza sonucu büyük kemik kayıpları tedavi edilebiliyor. Yöntemin en önemli avantajları, kolay ve güvenli uygulanması ve vücudun başka bir yerinden kemik alınmasının gerekmemesidir. Bu yöntemle ayrıca deri ve kaslarda kemikle birlikte uzayarak şekillenebilmekte. Kemik uzatma yöntemi ile büyük deformiteler düzeltilebildiği gibi, diş implantlarının uygulanmasına izin vermeyen çene kemiği erimeleri de tedavi edilebilmektedir. Zamanla azalan kemik miktarı diş protezlerinin uygulamasını güçleştirmektedir. Çene cerrahisi uygulamaları hem bu tip problemleri ortadan kaldıracak teknikler içermekte hem de implant uygulamaları ile dişsizlik problemini ortadan kaldırmaktadır.

• Alt veya üst çenenin birbirine göre kısa ya da uzun olması,
• Yüzün normalden çok uzun olması ya da kısa olması,
• Alt çenede ve yüzde asimetrik görünüm,
• Ön dişlerin kapanamamasına yol açan çene bozukluğu
• Alt çenenin çok belirsiz olduğu durumlar,
• Üst çenenin çok sarkık olmasına bağlı olarak dişetlerinin gülerken çok fazla görünmesi,
• Sadece çene ucunu ilgilendiren şekil bozukluklarında bu operasyon yapılabilir.

Bu tür operasyonlarin süresi ameliyatın türüne bağlı olarak 3 ila 6 saat arasında değisir. Ameliyattan sonra erken dönem yüz görünümü Ameliyattan sonra yüzde şişlikler ve kızarıklıklar olmasi doğaldır.

Ameliyat sonrasi, hastalarda geçici olarak lokalize his değisiklikleri ve kısmi hissizlik görülebilir hastalar ameliyattan bir hafta sonra ise geri dönebilmektedir. Ancak bu sürenin iki haftayi geçmedigi bilinmelidir.

Dişlerde teller takılıyken ağız hijyenini sağlamak zordur. Dişlerin dil taraflarini temizlemek imkansizdir. Bu yüzden dislerin görünen yüzleri iyice fırçalanmalıdır. Yanaklar şiş olduğundan küçük fırçalar daha çok ise yarar. Eğer dişler yiyecek artıklarından temizlenirse teller daha az rahatsizlik verirler. Seyreltilmiş oksijenli su ile gargara, köpürerek daha iyi temizlik saglar.